Откъс от Предсказанието на Пророчицата
Brot úr Völuspá á búlgörsku

2. Ek man jǫtna
ár um borna,
þá er forðum mik
fǿdda hǫfðu.
Níu man ek heima,
níu íviði,
mjǫtvið mœran
fyr mold neðan.
2. Ég man jötna
ár um borna,
þá er forðum mig
fædda höfðu.
Níu man ég heima,
níu íviðjur,
mjötvið mæran
fyr mold neðan.
2. Великани* помня
преди времето родени,
някога, отдавна,
дариха ме с живот.*
В спомените виждам девет свята*
и жени — девет великанки,*
а ясен славен, дърво на всички светове,
семка още под земята бе.

Предишна станца

Следваща станца

Исландската дума jötunn означава „великан“ и се използва във всички средновековни и по-късни извори с това значение. В този стих на „Предсказанието на Пророчицата“, обаче, могат да се доловят по-стари семантични слоеве. Jötunn е от същия корен, от който е старонисконемската дума eteninne със значението „магьосница; норна, която прави магии; вещица“ (думата Hexe, т.е. „вещица“, в немския език има първоначално значението на „мъдра жена“). Не е много ясен произходът на думата jötunn (може да се свърже с глагола éta (йета, „ям“) и оттук някои предполагат, че означава „човекоядец“. При всички случаи, магьосничеството и вещерството са занимание, което се асоциира предимно с жени, дори се предполага, че един от езическите остатъци в Християнството, свързан със свръхестествени занимания и атрибути, е расото — обичайната дреха на жените магьосници. В множество стари литературни източници фините (и в частност саамите) са били наричани подигравателно с имена като: tröll, gýgur, þurs, jötunn, всички със значението „великан“, като фините са били известни със своите магически способности. В този стих Пророчицата казва, че е отгледана от великани в древни времена, преди появата на Света, казва още, че Световното дърво е „семка под земята (пръстта)“. Изглежда, че тези великани са живели в друг, предхождащ свят или в някакъв подземен свят. Възможен е изводът, че Пророчицата владее древно познание и магия, които са по-стари от света, сътворен от боговете, от времето преди началото на нашия Свят. На много места в Едите се споменава за „света отдолу“, като този свят не е непременно царството на Хел (Ада), нито Светът на мъглите. Много вероятно е това да има отношение към пътешествията на магьосници и чародеи и идеята, че те са обикаляли, ментално и физически, световете, за да се сдобият с мъдрост. Подобен елемент откриваме и в мистичните пътешествия до звездите в практиките на древното египетско жречество, като при тези пътешествия новият фараон, заменяйки стария, е трябвало да „умре“, за да може духът му да получи космическо познание и да се завърне с „маан“ — някаква форма на божествена добродетел, която превръща владетеля действително в Божествен Син. С други думи — това е символиката на умиращия Озирис-баща и раждащия се Хор-син. Подобни „прераждания“ срещаме в инициациите на викингските и тракийските владетели, макар и представени в различни форми.

В „Орвар-Одс сага“ (Orvar-Odds saga), в „Сага за Харалдур Красивокосия“ (Haralds saga hins hárfagra) и в други произведения се споменава за владетели, които пращали дъщерите си за отглеждане и обучение в магьосничество на север, във Финската земя, защото там магьосниците били най-вещи. Предаването на деца за „осиновяване“ от мъдреци, които трябвало да научат младите на мъдрост или на някакво изкуство, е било популярна практика. В „Сага за Ейрикур Червения“ (Eiríks saga rauða) пък се разказва за младо момиче, което било поканено да изпее на един събор песен-магия, съчинена в Гренландия. Възможно е настоящата поема да е била именно такава песен-сейдур (seiðr — „заклинание, магия“), изпълнявана по време на събирания, още повече, че песенната форма е най-лесният начин за съхраняване и предаване на неписаното слово.
Яна Чанкова & Айгир Сверисон © 2012, 2013, 2018
Графична концепция