Откъс от Свадата с Локи
Brot úr Lokasennu á búlgörsku

Ægir, er ǫðru nafni hét Gymir, hann hafði búit ásum ǫl, þá er hann hafði fengit ketil inn mikla sem nú er sagt. Til þeirar veizlu kom Óðinn ok Frigg kona hans. Þórr kom eigi, þvíat hann var í austrvegi. Sif var þar, kona Þórs, Bragi ok Iðunn kona hans. Týr var þar; hann var einhendr – Fenrisúlfr sleit hǫnd af honum, þá er hann var bundinn. Þar var Njǫrðr ok kona hans Skaði, Freyr ok Freyja, Víðarr son Óðins. Loki var þar ok þjónustumenn Freys, Byggvir ok Beyla. Margt var þar ása ok álfa. Ægir átti tvá þjónustumenn: Fimafengr ok Eldir. Þar var lýsigull haft fyrir elds ljós. Sjálft barsk þar ǫl. Þar var griðastaðr mikill. Menn lofuðu mjǫk hversu góðir þjónustumenn Ægis váru. Loki mátti eigi heyra þat, ok drap hann Fimafeng. Þá skóku æsir skjǫldu sína ok œpðu at Loka ok eltu hann braut til skógar, en þeir fóru at drekka.
Ægir, er öðru nafni hét Gymir, hann hafði búið ásum öl þá er hann hafði fengið ketil inn mikla sem nú er sagt. Til þeirrar veislu kom Óðinn og Frigg kona hans, Þór kom eigi því að hann var í austurvegi. Sif var þar, kona Þórs, Bragi og Iðunn kona hans. Týr var þar. Hann var einhendur, Fenrisúlfur sleit hönd af honum þá er hann var bundinn. Þar var Njörður og kona hans Skaði, Freyr og Freyja, Víðar son Óðins. Loki var þar og þjónustumenn Freys, Böggvir og Beyla. Margt var þar ása og álfa. Ægir átti tvo þjónustumenn, Fimafengur og Eldir. Þar var lýsigull haft fyrir eldsljós. Sjálft barst þar öl. Þar var griðastaður mikill. Menn lofuðu mjög hversu góðir þjónustumenn Ægis voru. Loki mátti eigi heyra það og drap hann Fimafeng. Þá skóku æsir skjöldu sína og æptu að Loka og eltu hann braut til skógar, en þeir fóru að drekka.
Айгир*, когото наричали също и с друго име Гимир*, приготвил пиво за аусите, след като получил огромния котел, както бе казано. На това пиршество дошли Один* и неговата жена Фриг*. Тоур* не дошъл, защото се бил отправил на път на изток. Жената на Тоур – Сиф*, била там, също и Браги* със своята жена Идун*. Там бил и Тир*. Тир бил еднорък, Фенрисулвур* му откъснал ръката, когато го оковавали. Там били Ньордур* и жена му Скади*, Фрейр* и Фрея* и синът на Один – Видар*. Локи*, и той бил там, също така и слугите на Фрейр – Биквир* и Бейла*. Много ауси и елфи дошли там. Айгир имал двама слуги – Фимафенгур* и Елдир*. Залата за пир се осветявала от блестящо бяло злато вместо от светлината на огън. Пивото се поднасяло от само себе си. Било това Велико светилище. Хората много хвалели слугите на Айгир, колко били сръчни. Локи не могъл да понесе тези похвали и убил Фимафенгур. Тогава аусите размахали щитовете си и се развикали гневно срещу Локи, погнали го и го преследвали, докато той се скрил в горите, а после се върнали и започнали да пият.

Следваща станца

Фриг (Frigg) – информацията, която получаваме от „Исландско-английски речник“ на Клесби-Вигфусон и „Кратък староисландски речник“ на Гейр Зьога, се изчерпва с всеизвестния факт: Frigg е името на езическа богиня, съпруга на Один. Интересно е, че във всички цитати от староанглийски произведения, които откриваме в „Англо-саксонски речник“, се срещат само скандинавските версии на имената Один и Фриг вместо очакваните англо-саксонски Wóden и Fríg, сравни например: “hwílon on Mercuries þe men hátað Óþon, hwílon on Ueneris þe men hátað Fricg” (Hml.S. 31, 717). Авторът на „Справочник по германска етимология“, Орел, реконструира името Frigg като прото-германското *Frijjō и посочва като когнатна форма старовисоконемското Frija. По негово мнение двата теонима Frigg и Frija са се развили на базата на субстантивираната форма за ж. р. на прото-германското прилагателно име *frijaz, което от своя страна води началото си от същия индоевропейски корен като санскритското съществително име от ж. р. priyā́ „собствена, скъпа, обичана“ и авестанското съществително име от ж. р. fryā „скъпа, обичана“. Реконструираната форма на прото-германското прилагателно име *frijaz е източник на готското freis „свободен“; англо-саксонското freó „свободен, независим“; старофризийското frῑ „свободен“; среднонисконемското vrῑ и старовисоконемското frῑ „свободен, независим“. Освен със санскритското priyá и авестанското fryō (и двете думи са в м. р.), със значение „собствен, скъп, обичан“, формата *frijaz е етимологично свързана и с латинското pro-prius „притежавам“ и уелското rhydd „свободен“, както и със славянското *prijati „склонен съм, разположен съм, предпочитам“. Авторите на „Речник на индоевропейските езици“ също посочват като източник на двете когнатни форми, староисландското Frigg и старовисоконемското Frija, прото-германското съществително име *frijô, което те превеждат като „съпруга“ (от frija „скъпа, мила“). Също така те отбелязват, че англо-саксонското fréo и старосаксонското frî, и двете със значението „жена / съпруга от благороден произход“, принадлежат по-скоро тук, отколкото към групата на когнатните форми с източник прото-германското frîja „свободен“ (сравни староисландското frî „любим, съпруг“, сравни също и санскритското priyá „любим“, но също и „възлюбен, съпруг“ и priyấ „възлюбена, съпруга“). Богинята Фриг се споменава най-рано в „За произхода на племето Лангобарди“ (Origo Gentis Langobardorum), където се разказва историята на племето Уинили, което било управлявано от жена на име Гамбара и двамата ѝ сина – Ибор и Агио. Войските на Вандалите, предвождани от Амбри и Аси, достигнали до територията на Уинилите и поискали от тях или да им плащат данък, или да се сражават с тях, но Уинилите отказали. Тогава Амбри и Аси се помолили на бог Годан (Godan) за победа в битката, а той отговорил, че ще даде победата на онези, които види първи по изгрев слънце. Ибор и Агио пък се помолили на богинята Фреа (Frea), съпругата на Годан. Фреа ги посъветвала да дойдат на разсъмване с всички свои войни, а също и да доведат жените си, които да разпуснат косите си, така че да падат върху лицата им, за да изглеждат като мъже с дълги бради. На изгрев слънце Фреа обърнала леглото на Годан на изток и го събудила. Щом видял Уинилите, Годан попитал кои били тези дългобрадите, а Фреа отговорила: „така както им даде име, дай им и победата.” Годан така и направил. На този ден Уинилите получили ново име – Лангобарди или „дългобрадите“. „Второто магическо заклинание от Мерзебург“ съдържа също така и молба за помощ за изцелението на кон, отправена към старовисоконемската богиня Frija, както и към друга германска богиня, свързана с нея – Волла (Volla). В „Сага за Инглингите“ (Ynglinga saga) се казва, че когато Один се отправял на своите пътешествия в търсене на приключения по света, неговите братя Вили (Vilji) и Вье (Vé) се грижели за имуществото му. Случило се така, че веднъж Один тръгнал на път, дълго време не се завърнал и аусите помислили, че той никога повече няма да се върне при тях. Братята му си разделили неговото наследство, а съпругата му Фриг (Frigg) споделили заедно. Фриг присъства епизодично в няколко поеми от „Саймундар Еда“, по-известните от които са „Поема за Вафтруднир“ (Vafþrúðnismál), „Поема за Гримнир“ (Grímnismál) и „Предсказанието на Пророчицата“ (Vǫluspá). В последната се разказва как Фриг оплаква злата участ на Валхьотл, с което се има предвид смъртта на нейния възлюблен син Балдур (Baldr), а по-нататък в поемата се разказва за втората голяма скръб на Фриг или предречената от Пророчицата смърт на нейния съпруг Один, който тук е наречен „Любимият на Фриг“ (Friggjar angan). Тази история може да бъде прочетена в „Предсказанието на Пророчицата“ (2013). В „Снора Еда“ Фриг се появява за първи път още в самия „Пролог“, където четем: „Неговата (на Один) съпруга се казвала Фригида (Frígíða), която ние наричаме Фриг (Frigg). Один имал дарба да предсказва бъдещето, както и съпругата му, и чрез своята мъдрост той узнал, че неговото име щяло да се величае в северната половина от света и да се слави повече от имената на другите крале.” В Глава двадесета от „Заблуждението на Гилви“ (Gylfaginning) Снори отново потвърждава, че Фриг: „… знае съдбите на хората, макар и тя да не прави пророчества“. В Глава девета Високият казва, че: „Неговата (на Один) съпруга се казвала Фриг Фьоргинсдоухтир (Frigg Fjǫrgynsdóttir, т.е. дъщеря на Фьоргин (Fjǫrgynn)) и от техния род се е появила тази раса, която наричаме расата на аусите …“, а малко по-нататък в същата глава Високият твърди: „Йорд (Jǫrðin, „земята“) била негова дъщеря и негова съпруга. От нея той станал баща на първия си син и това е Ауса-Тоур (Ása-Þórr). Този притежава мощ и сила. Чрез нея той побеждава всички живи същества“. Последния пасаж приведохме с риск да се повторим, но за нас важен е фактът, че Один има син на име Тоур, който факт ще си припомним, когато стигнем до тълкуването на името на бог Тоур и историите, свързани с него. В Глава тридесет и пета от „Заблуждението на Гилви“ Високият разказва за богините-аусини, сред които: „Фриг е най-високопоставената. Тя притежава онзи дворец, който се нарича Фенсалир (Fensalir), и той е много величествен.“ Фриг се споменава и във връзка с други богини, например Фютла (Fulla), която носи нейната ясенова кутия, грижи се за нейните обувки и познава тайните ѝ дела. А Лопн (Lofn) успява да получи позволение от Один или Фриг да уреди съюза между хората, между жените и мъжете, макар и да е бил забранен преди или да се смятало, че бил отхвърлен категорично. Хлин (Hlín) е определена за закрила на онези хора, които Фриг иска да предпази от някакви опасности. Гнау (Gná) била изпращана от Фриг в различните светове по нейни поръчки.
Яна Чанкова & Айгир Сверисон © 2012, 2013, 2018
Графична концепция